Past Females

ARMENBOUG SIBBA

Service Working Dog

Sire: Regenerace Ferdan

Dam: Kesswald Ursula

VIDEO OF ARMENBOURG SIBBA


Armenboug Sibba worked as my personal patrol dog. Armenboug Sibba was from the famous Regenerace bloodline which later became the old Victorian lines. One of the best females of her time and a proven producer of working dogs


Armenboug Sibba
(V)116326

Service Working Dog
Regenerace Ferdan
(V) 158V7572
Ingo vom Hafenlohrtal
SZ 1223376
Lido vd Allmanspforte
SZ 1116710
Quido vom Haus Schutting
Isis von der Allmannspforte
Gitta v Hafenlohrtal
SZ 1152143
Joll vom Bernholt
Denni vom Hafenlohrtal
Regenerace Eurana
(V) 138V73
Gitta v Hafenlohrtal
SZ 1152143
Molto v Elbbachtal
Tufflys Jaunty of Grafmere
Regenerace Britta
(V) 85V72
Don von Trafalga
Regenerace Eufrata
Kesswald Ursula
(V) 68970
Nando vom Anger
SZ 1319700
Quanto v d Wienerau
SZ 1133695
Condor v Zollgrenzschutz ...
Yoga von der Wienerau
Inka vom Anger
SZ 1239144
Blitz von Bayerseich
Cora vom Anger
Engelsburg Erika
(V) 500V76
Tufflys Mavirick
91495/72
Molto v Elbbachtal
Tufflys Jaunty of Grafmere
Anni vom Neuburger
Zollhof SZ 1264717
Feger vom Rehschlag
Linda vom Schwabental

SECURITY SASCHA

Service Working Dog

Sire: Security Pekahiah

Service Working Dog

Dam: Wyrehaven Angel

Service Working Dog

VIDEO OF SECURITY SASCHA


Security Sacha was a dog we purchased from Security Kennels, known today as the old Victorian Lines. Security Sacha worked as my personal patrol dog.


Security Sascha
(V) 1054036
Service Working Dog
Security Pekahiah
(V) 257731
Stobar Hardt
(V)89574
Regenerace Fairfax
(V) 633V77/
Carlberg Adam
Regenerace Barringa
Regenerace Diana
(V)478V76/1
Six von der Pelztlerfarm
Regenerace Wally
Security Ixoye
Huldah
(V)189928
Armando Whisky
(V) 52084
Don von Trafalga
Assi von Flohastrand
Brenart Black Beauty
(V)128272
Fourprovince Chieftain
Schwarzlohe Camilloh
Wyrehaven Angel
(V) 218857
Alf v d Mark
Brandenburg
SZ1510254
Axel v d Hainsterbach Lasso di val Sole
Paet Blue Iris
Grit v d Frohlichen Morgensonne Argus von Aducht
Ina vom Streithahn
Erambie Inga
(V)70504
Regenerace Finn
(V) 158V75/1
Ingo vom Hafenlohrtal
Regenerace Eurana
Regenerace Doris
(V) 478V76/2
Six von der Pelztlerfarm
Regenerace Wally

SINDY z. DUDAKOVA

ZM, (ZVV1), 'a' (0/0)

Sire: Grim z. PohranicniStraze

UMS WUSV, 2*UM CR, ZM, ZVV3, Sch H III, IPO III, velmi dobry, .‘a’ (0/0), 2. trida, dozivotne, 5KV1/P

Dam: Mona z. Dudakova

ZM, ZVV2, OP1, Sch H II, IPO III, velmi dobry, ‘a’ (0/0),

2. trida, dozivotne, 5CV1/N

Sindy z. Dudakova was a dog we purchased from the Czech Republic, but later unfortunately died from bloat.


Sindy z. Dudakova
CMKU: 33878/98

ZM, ZVVI,
\'a\', (0/0)
Grim z.
Pohranicni Straze
CKS: 12282/92/95
Ben z Bolfu
CKSP: 73359/91
Argo Agar
SKSP: 7305/81/83
Chuligan z. Boskovstejna
Gabi z. Pohranicni Straze
Carina Vltavanka
CKSP: 20480/86
Aska z. Maskovce
Carola Slavius
Tina z.
Pohranicni Straze
CKSP: 10834/92
Kaso z. PS
CKSP: 056590/80/90
Iwo v. d. Buschecke
Ema z. Pohranicni Straze
Dama Marga
CKSP: 80601
Gomo v. Schieferschloss
Gita Gera
Mona z.
Dudakova
CKSP: 03313/92
Kaso z.
Pohranicni Straze
CKSP: 0565-90/80/90
Iwo v d Buschecke
CKSP: 1-87/82/87
Nils v. Stephanstal
Cessy v. d. Buschecke
Ema z. PS
ev. c. 1506
Carin z. Malovanky
Kete z. Pohranicni Straze
Jana z.
Pohranicni Straze
CKSP: 244-85/83/90
Greif z. PS
ev. c. 0513
Meik v. Weidagrund
Aida z. Blatenskehozamku
Elsa z. Dudakova
CsHPK: 70469/77/80
Curt ze. Secu
Adina z. Dudakova